Stosowanie narzędzi wielorazowych vs. jednorazowych w gabinecie ginekologicznym

Stosowanie narzędzi wielorazowych vs. jednorazowych w gabinecie ginekologicznym

Narzędzia wielokrotnego użytku są powszechnie stosowane w branży medycznej, jednak dowody wskazują, że na popularności zyskują narzędzia jednorazowe.

Skąd wynika ta sytuacja?

Poniżej kilka kluczowych czynników do rozważenia przy porównywaniu wyrobów medycznych wielokrotnego i jednorazowego użytku.

Bezpieczeństwo

Skuteczna sterylizacja urządzeń wielokrotnego użytku jest istotna aby zminimalizować ryzyko zakażeń związanych z opieką zdrowotną . Jednakże wiele z tych czynników zakaźnych, które wywołują poważne i potencjalnie śmiertelne infekcje (takie jak wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba), jest odpornych na standardowy proces dekontaminacji. Sprzęt jednorazowego użytku gwarantuje czysty i sterylny produkt dla każdej Pacjentki, tym samym przyczyniając się do znacznego ograniczenia ryzyka jej zakażenia drogą krzyżową.

Stosując tego typu narzędzia, placówka podnosi poczucie bezpieczeństwa Pacjentki, jednocześnie minimalizując prawdopodobieństwo przekazania infekcji kolejnym Pacjentkom. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwoty odszkodowań wypłacane przez placówki, którym na drodze sądowej udowodniono zakażenie krzyżowe Pacjentki. Nie wspominając już o utracie reputacji, zmniejszeniu liczby Pacjentek i stratach finansowych.

Zobacz również: Zakażenia krzyżowe w gabinecie – aspekt prawny

Czas

Narzędzia wielokrotnego użytku muszą przejść przez rozległy cykl, by stać się ponownie zdolne do użycia. Dbając o bezpieczeństwo Pacjentki, proces odkażania urządzeń musi być śledzony na każdym etapie. Może to powodować dodatkowe administrowanie i nieefektywności w realizacji opieki nad Pacjentką. Stosowanie sterylnych, gotowych do użycia urządzeń jednorazowych pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność, zapewniając, że procedury nie muszą być przełożone z powodu braku dostępności potrzebnych narzędzi.

Wpływ na środowisko

Utylizacja narzędzi medycznych po jednokrotnym użyciu może wydawać się marnotrawstwem, ale w porównaniu do ponownego przetwarzania wyrobów wielokrotnego użytku, oddziaływanie na środowisko jest znacznie mniejsze. Do przerobu używa się narzędzi i detergentów, a często wymaga to także konieczności transportu z zakładów opieki zdrowotnej do miejsca wykonywania procesu odkażania. Generuje to szereg odpadów, z których wiele jest usuwane na składowiska. Natomiast w przypadku urządzeń jednorazowego użytku, jedynym odpadem jest samo narzędzie.

Koszt

Przy porównywaniu cen narzędzi jednorazowego i wielokrotnego użytku nie należy brać pod uwagę jedynie ceny zakupu. Sterylizacja wyrobów wielokrotnego użytku wiąże się ze znaczącymi kosztami m.in.: dostaw do sterylizatorni, konserwacji maszyn i siły roboczej. W wielu placówkach służby zdrowia, które chcą ograniczać swoje wydatki, urządzenia jednorazowego użytku mogą zapewnić znaczne oszczędności, nawet wtedy, gdy na miejscu istnieją specjalne pomieszczenia do przeprowadzania dekontaminacji.

Zapoznaj się z naszą ofertą narzędzi jednorazowych

Wnioski

Narzędzia medyczne jednorazowego użytku oferują wiele zalet w porównaniu z narzędziami wielokrotnego użytku. Oprócz tego, że są od razu gotowe do użycia, pozwalają zmaksymalizować bezpieczeństwo i wydajność, zapewniając jednocześnie optymalną funkcjonalność i łatwość obsługi.

 

Zobacz również: Zakażenia krzyżowe w gabinecie – aspekt prawny

 

Search engine powered by ElasticSuite